Angielski Niemiecki Hiszpański Portugalski Rosyjski Ukrainski
Przyjazd
Wyjazd

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Pliki Cookies

1. Polish Hotel Company Sp. z o.o. jest właścicielem stron internetowych: www.hiex-wa.com oraz www.express-warsawairport.com  i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionych stron internetowych (Copyright © 2017 Polish Hotel Company Sp. z o.o. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.).

2. Polish Hotel Company Sp. z o.o. zarządza Hotelem Holiday Inn Express Warsaw Airport zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 31, 02-822 Warszawa.

3. Polish Hotel Company Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Polish Hotel Company Sp. z o.o. są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Postanowienia Polityki Prywatności Polish Hotel Company Sp. z o.o. mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Polish Hotel Company Sp. z o.o.  w dowolnym momencie. Polish Hotel Company Sp. z o.o. posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych: www.hiex-wa.com i www.express-warsawairport.com. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronach internetowych www.hiex-wa.com i www.express-warsawairport.com, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

5. Adminstratorem bazy danych jest: Polish Hotel Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 31, 02-822 Warszawa, Polska, zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000296747 NIP (VAT) PL1080005128 i REGON 141335139. Baza danych zawiera: nazwę firmy, imiona i nazwiska klientów i dane kontaktowe. 

6. Postanowienia Polityki Prywatności Polish Hotel Company Sp. z o.o. obowiązują każdego Użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z którejkolwiek z wyżej wymienionych stron internetowych. Polish Hotel Company Sp. z o.o. zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane firmy, adres e-mail oraz numery telefonów. Wszystkie wyżej wymienione dane są zbierane w celu utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej.

7. Polish Hotel Company Sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą i są zawarte w bazach danych. Wyżej wymienione prawo odnosi się do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Polish Hotel Company Sp. z o.o. są uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby/firmy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Polish Hotel Company Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących Partnerów oraz Użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

9. Polish Hotel Company Sp. z o.o. nie może zapewnić ani zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przesyłanych informacji, gdyż jest to niemożliwe z powodów technicznych. Właściciel danych osobowych jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych, takich jak: adres e-mail, hasło etc.

10. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe Polish Hotel Company Sp. z o.o. używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez strony internetowe Polish Hotel Company Sp. z o.o. w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Jako Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze możesz aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

11. Polish Hotel Company Sp. z o.o. będzie dostarczać Użytkownikom odwiedzającym wyżej wymienione strony internetowe materiały marketingowe związane z działalnością Polish Hotel Company Sp. z o.o. po wyrażeniu przez nich uprzednio zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych materiałów marketingowych. Materiały marketingowe mogą zawierać informacje o produktach i usługach świadczonych przez strony trzecie, które współpracują z Polish Hotel Company Sp. z o.o. Każdy Użytkownik może aktywować bądź dezaktywować otrzymywanie wyżej wymienionych materiałów marketingowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: hotel@hiex-wa.com .

12. Polish Hotel Company Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.

13. Polish Hotel Company Sp. z o.o. będzie promowana w mediach społecznościowych (facebook, twitter, pinterest, youtube i inne). Każdy Użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Polish Hotel Company Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych.

14. Kontakt: hotel@hiex-wa.com .

 

Wersja 14.04.2017 (aktualnie obowiązująca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

Holiday Inn Express Warsaw Airport

Poleczki 31

02-822 Warszawa

Tel. +48 22 373 37 00

Fax. +48 22 373 37 05

Mail: hotel@hiex-wa.com

NEWSLETTER

Zapisz się, by jako pierwszy otrzymywać nasz newsletter z informacją o najnowszych promocjach i nowościach

 

e-mail:
Niepoprawny adres e-mail
ZAPISZ